Pijn bij Dementie

Achtergrond

Er is nog veel onduidelijk als het gaat over pijn bij mensen met dementie. Bijvoorbeeld over hoe vaak pijn vóórkomt bij deze doelgroep, over mogelijke relaties tussen pijn en de verschillende subtypen van dementie, en over de aard van pijn.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in de prevalentie van pijn onder ouderen met dementie, en over de relatie tussen (verschillende subtypen van) pijn en: 1) verschillende subtypen van dementie, 2) cognitief functioneren, 3) de aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen.

Methode

Bij 400 ouderen met dementie wordt de aanwezigheid en intensiteit van pijn nagegaan. Als blijkt dat er sprake is van pijn, volgt een lichamelijk onderzoek met de nadruk op musculoskeletale en neuropatische pijn. Ook wordt er gekeken naar de mondgezondheid, met nadruk op het vaststellen van orofaciale pijn. Andere metingen betreffen die van medicijngebruik, cognitief functioneren, ADL functioneren, aanwezigheid van neuropsychiatrische symptomen, en kwaliteit van leven. Er wordt een differentiaaldiagnose opgesteld die aan de behandeld arts wordt overgedragen. Het effect hiervan wordt geëvalueerd na drie maanden.

Fase

Afgerond.

Onderzoeker

Op woensdag 29 mei 2019 promoveerde Janine van Kooten in de Aula van de VU op haar onderzoek naar pijn met mensen met dementie. Janine van Kooten (VUmc). Lees hier het nieuwsbericht.