UPCARE: CRP sneltest


Achtergrond

Diagnostische onzekerheid bij verpleeghuisbewoners met een lage luchtweginfectie (LLWI) leidt tot empirische behandeling met antibiotica om ‘het zekere voor het onzekere nemen’. C-Reactief Proteïne (CRP) point-of-care testing (POCT) zou van toegevoegde waarde kunnen zijn om onnodig antibioticagebruik te verminderen. Deze sneltest bepaalt binnen enkele minuten de concentratie CRP in een vingerprik bloed; de resulterende waarde is een indicator van de aanwezigheid en ernst van de ontsteking. CRP-waarden, als aanvulling op het klinisch beeld, kunnen de arts helpen bij het besluit om al dan niet antibiotica voor te schrijven. In huisartspraktijken is de (kosten)effectiviteit van CRP POCT aangetoond, en wordt de test al enige tijd gebruikt ter ondersteuning van de diagnose lage luchtweginfectie. In verpleeghuizen is nog geen onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van de test, waardoor CRP POCT hier nog nauwelijks toegepast wordt.

Doel

Het doel van het UPCARE onderzoek is om de (kosten)effectiviteit van CRP POCT in verpleeghuizen te evalueren ten aanzien van antibioticagebruik voor lage luchtweginfectie .

Methode

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel betreft een cluster randomized controlled trial (cRCT), een interventieonderzoek, waarbij de deelnemende verpleeghuisorganisaties willekeurig worden ingedeeld in de interventie- of controlegroep. In de interventiegroep wordt de CRP POCT geïmplementeerd; in de controlegroep wordt standaardzorg zonder CRP POCT uitgevoerd. In de cRCT wordt de (kosten)effectiviteit van CRP POCT bij patiënten met een verdenking op een LLWI geëvalueerd ten aanzien van antibioticavoorschriften. Tevens wordt er gekeken naar associaties tussen CRP-waarden en de klachten die patiënten hebben van de LLWI. In een kwalitatief onderzoek worden bevorderende en belemmerende factoren van implementatie van CRP POCT in de verpleeghuissetting in kaart gebracht.

Fase

Dataverzameling is afgerond, analyses worden uitgevoerd. Resultaten worden eind 2020 verwacht.

Onderzoeker

Tjarda Boere (VUmc)