Samenwerking verpleeghuizen & eerste lijn

Achtergrond

Ten gevolge van veranderingen in de zorg wonen veel ouderen en chronisch zieken tegenwoordig langer thuis. Dit heeft geleid tot het ontstaan van verschillende samenwerkingsverbanden tussen verpleeghuisorganisaties en de eerste lijn, rondom kwetsbare thuiswonende ouderen.

Doel

Het beschrijven van succesvolle multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen verpleeghuisorganisaties en de eerste lijn, rondom thuiswonende kwetsbare ouderen.

Methode

Zorgorganisaties aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc zijn benaderd om een succesvol samenwerkingsverband voor thuiswonende kwetsbare ouderen aan te dragen. Vervolgens is er een semigestructureerd interview afgenomen bij een bij dit samenwerkingsverband betrokken persoon.

Resultaten

Binnen het netwerk zijn zes soorten samenwerkingsverbanden te onderscheiden. Deze richten zich allen op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en het voorkomen van heropnames in het ziekenhuis of crisisopnames. Overkoepelde succesfactoren zijn; laagdrempelig contact tussen de disciplines, beroep kunnen doen op elkaars expertise en hier van leren, en werken aan dezelfde doelen in samenspraak met de cliënt. Overkoepelende knelpunten zijn; het personeelstekort, gebrek aan tijd, en wisselende financieringsmogelijkheden.

Conclusie

Partijen met interesse in de (door)ontwikkeling van samenwerkingsverbanden rondom kwetsbare thuiswonende ouderen kunnen lering en inspiratie halen uit de beschreven voorbeelden. Toekomstig onderzoek is van belang om uit te wijzen of samenwerkingsverbanden ook (kosten)effectief zijn in het verbeteren van de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen.

Onderzoekers

Jonneke Kroes en Angelique Schuitemaker

Lees hier het artikel: Samenwerkingsverbanden tussen verpleeghuisorganisaties en de eerste lijn