KORSAKOV-studie ‘Mij mankeert niets’

Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.

Achtergrond

In de Nederlandse verpleeghuizen verblijven naar schatting 1000 – 1500 mensen met het syndroom van Korsakov op gespecialiseerde afdelingen. Over het algemeen betreft het relatief jonge, alleenstaande mannen, die gemiddeld 6 à 7 jaar in het verpleeghuis doorbrengen en zeer intensieve zorg nodig hebben. De groep kenmerkt zich door veel bijkomende somatische en psychiatrische aandoeningen. Bovendien blijkt het gebruik van psychofarmaca zeer hoog te zijn. In de dagelijkse zorg voor deze mensen wordt met name de omgang met probleemgedrag en het gebrek aan ziekte-inzicht als belastend ervaren. Ondanks bekende nadelige effecten bestaat het vermoeden dat psychofarmaca frequent worden ingezet voor de behandeling van deze symptomen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de kenmerken en het functioneren van deze groep mensen, alsmede hun zorgbehoefte. Het huidige aanbod van zorg, behandeling en begeleiding voor deze groep mensen mist hierdoor een wetenschappelijke basis.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de benodigde zorg voor deze doelgroep. Daarnaast kunnen de uitkomsten van dit onderzoek als basis dienen voor een zorgprogramma. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van passende zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov die afhankelijk zijn van langdurige zorg, aansluitend bij de individuele zorgbehoefte en daarmee bevorderen van de kwaliteit van leven.

Methode

Het betreft een beschrijvend onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuisafdeling verblijven. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief deel en richt zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen.

Het onderzoek wordt tezamen met Atlant te Beekbergen uitgevoerd.

Fase

Het onderzoek is in maart 2020 afgerond met een proefschrift getiteld: ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’.

Meer weten?

Stuur een mail aan Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde Atlant/ uitvoerend onderzoeker Amsterdam UMC (locatie VUmc): i.gerridzen@amsterdamumc.nl

Bekijk hier ‘een dag uit het leven van mevrouw Molema’. Een bewoner met Korsakov.

 

Publicaties

  1. Patients with Korsakoff syndrome in nursing homes: characteristics, comorbidity, and use of psychotropic drugs.
  2. Prevalence and severity of behavioural symptoms in patients with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders: a systematic review.
  3. Neuropsychiatric symptoms in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in specialized long-term care facilities: prevalence, severity, and associated caregiver distress.
  4. Awareness and its relationships with neuropsychiatric symptoms in people with Korsakoff syndrome or other alcohol-related cognitive disorders living in specialized nursing homes.
  5. Caregivers’ perspectives on good care for nursing home residents with Korsakoff syndrome