Care4Stroke: oefentherapie

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat meer oefentherapie leidt tot een beter herstel na een beroerte. In het kader van het Care4Stroke onderzoek is een speciaal programma ontwikkeld waarbij de revalidant meer zelf kan oefenen naast de standaard therapie, door het betrekken van een naaste (bv. partner, broer, zus of kinderen). Om de patiënt en naaste te kunnen begeleiden wordt het programma ondersteund door innovatieve e-health toepassingen. Met behulp van een pilot studie in Reade is ervaring opgedaan met dit programma en is gebleken dat het veilig en haalbaar is.

Doel

Onderzoeken of deze manier van oefenen kan leiden tot een vervroegd ontslag naar huis, tot beter herstel van de patiënt en tot verminderde ervaren belasting voor de naaste.

Methode

Voor deze uitgebreide studie zijn revalidanten geïncludeerd in diverse revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeghuizen in Amsterdam en omstreken (via UNO-VUmc) en in Breda en Goes. Daarnaast is het programma in het kader van dit onderzoek uitgezet in Australië, om ook de meerwaarde van een dergelijk programma buiten Nederland te kunnen onderzoeken.

Fase

De dataverzameling is afgerond en inmiddels is het artikel dat hierover is geschreven gepubliceerd.

Conclusie

Minder angst en somberheid door samen oefenen na een beroerte
Het CARE4STROKE programma is bij Reade tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum en UNO-VUmc.
Patiënten oefenen in dit programma, naast de normale therapie, extra met een partner, familielid of vriend. Via een oefeningen-app krijgen patiënt en naaste te zien hoe ze de oefeningen samen kunnen uitvoeren.

Het CARE4STROKE programma is in twee revalidatiecentra en zeven verpleeghuizen onderzocht op effectiviteit en kosten. Het programma zorgt in acht weken voor meer dan 19 uur extra oefentijd, zonder de zorgkosten te verhogen. Deelname aan het CARE4STROKE programma leverde op mobiliteit van de patiënt geen meerwaarde op. Wel waren patiënten significant minder angstig en naasten minder somber wanneer ze meededen aan het programma. Patiënten en naasten vonden dat samen oefenen een goede voorbereiding was op weer thuis zijn.  Ze wisten beiden beter wat men wel en wat men niet aankon.

Onderzoeker

Judith Vloothuis (Reade)