Peilstations ‘Juist gebruik Antibiotica’

(Vervolg op de pilot Surveillance en Stewardship antibioticagebruik in de langdurige zorg)

 

Achtergrond

In de zomer van 2018 is het RIVM rapport ‘Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweedelijn en langdurige zorg: Verkenning ter bevordering van ’juist gebruik’ van antibiotica door aan indicatie gekoppelde voorschriften in beeld te krijgen’ gepubliceerd. Uit de eerdere pilot in de langdurige zorg is gebleken dat het mogelijk is om op basis van het Elektronisch Cliënten Dossier inzicht te krijgen in juist gebruik van antibiotica. Na die betreffende pilot werden de nieuwe richtlijnen over luchtweginfecties (LLWI) en urineweginfecties (UWI) bij kwetsbare ouderen gepubliceerd, daarom is er besloten om de pilot met de nieuwe pilot Peilstations ‘juist gebruik van Antibiotica’ een vervolg te geven.

Doel

Onderzoeken of de data over juist gebruik van antibiotica kan worden gemeten met minimale registratielast en of deze data bruikbaar is om spiegelinformatie te genereren zodat zorgprofessionals inzicht krijgen in hun voorschrijfgedrag.

Methode

Het is een observationele studie waaraan zes organisaties meedoen, die gekoppeld zijn aan één van de netwerken van SANO. Er wordt geanonimiseerde patiëntinformatie, voorschrijf gegevens op indicatie en testuitslagen verzameld, dit wordt centraal en automatisch aangeleverd vanuit Ysis d.m.v. pop-ups. Het gekozen behandelbeleid van de arts voor een UWI en/of een LLWI wordt vergeleken met het behandelbeleid van de nieuwe richtlijnen. Na de dataverzameling zal er een spiegelgesprek over antibiotica gebruik plaatsvinden waar de nadruk ligt op de leer- en verbetercyclus van de zorgprofessionals.

Fase

De scholingsmomenten vonden plaats in januari 2019. Op 4 februari 2019 ging de surveillance van start. De peilstations hebben tot en met april 2019 geregistreerd. In juni 2019 vonden de spiegelgesprekken plaatsvinden bij de deelnemende verpleeghuizen. In februari 2020 verscheen het rapport Juist gebruik van antibiotica in de langdurige zorg.

Onderzoeker

Babette van Deursen (Amsterdam UMC – locatie VUmc)