OKKO: observatie UWI-klachten door V&V

OKKO onderzoek: Observatie van urineweginfectie gerelateerde Klachten bij Kwetsbare Ouderen

Achtergrond

In verpleeghuizen wordt vaak antibiotica voorgeschreven voor urineweginfecties (UWI). Uit onderzoek weten we dat 1 op de 3 antibioticakuren voor UWI niet nodig is. Vaak wordt antibiotica voorgeschreven voor aspecifieke klachten zoals verwardheid en agitatie, of vanwege een afwijkende urinestick. Dit is echter niet terecht.

Artsen werken sinds kort met de nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ (Verenso, 2018). In de richtlijn staat omschreven dat een diagnose UWI gesteld moet worden op basis van urineweg gerelateerde klachten: pijnlijke en moeilijke urinelozing, aandrang om te plassen, vaker moeten plassen, (nieuw ontstane) urine-incontinentie, pusafscheiding uit de plasbuis en/of pijn in de flanken/onderbuik.

Niet alle bewoners in het verpleeghuis kunnen deze UWI gerelateerde klachten goed (mondeling) aangeven vanwege bijvoorbeeld dementie of afasie. Dit bemoeilijkt het beoordelen van een UWI. Daarom is observatie van deze klachten door verpleegkundigen en verzorgenden extra belangrijk bij bewoners die dit niet (goed) meer kunnen aangeven.

Doel

Het doel van het OKKO onderzoek is om in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) een observatietool (b.v. observatielijst) te ontwikkelen die ondersteuning biedt bij het observeren van urineweginfectie gerelateerde klachten bij verpleeghuisbewoners.

Methode

Het onderzoek bestaat uit negen fasen.

  1. Kwantitatief onderzoek naar de karakteristieken van bewoners waarbij UWI gerelateerde symptomen niet te observeren zijn en om welke symptomen het gaat. Kwalitatief onderzoek naar hoe V&V en artsen in de huidige praktijk de UWI gerelateerde symptomen observeren. (Stap 1 wordt uitgevoerd met data van de ANNA studie)
  2. Literatuuronderzoek naar manieren om UWI gerelateerde symptomen te observeren.
  3. Focus groep met V&V werkzaam in het verpleeghuis. Doel van de focus groep is het komen tot een ‘concept observatietool’ voor UWI gerelateerde symptomen. Stap 1 en 2 vormen de basis van de bijeenkomst. Met de V&V wordt besproken wat de inhoud en vorm van de tool moet zijn.
  4. De V&V van de focus groep zal de concept observatietool gebruiken in de praktijk.
  5. Via een terugkoppelmoment wordt de V&V gevraagd hun bevindingen over het gebruik van de tool te delen met de onderzoekers
  6. De observatietool wordt verbeterd aan de hand van de ontvangen feedback (resultaat: prefinale observatietool)
  7. Een andere groep V&V deelnemers zal de prefinale observatietool gebruiken in de praktijk. Na gebruik wordt hen gevraagd een evaluatievragenlijst in te vullen naar de bruikbaarheid van de tool.
  8. De definitieve observatietool wordt ontwikkeld.
  9. Disseminatie van de definitieve observatietool naar het werkveld.

Fase

Dataverzameling en analyses worden uitgevoerd. Resultaten worden in de eerste helft van 2021 verwacht.

Onderzoeker

Jorna van Eijk (Amsterdam UMC, VUmc)

Meer weten over de studie?

Neem contact op met Jorna van Eijk, onderzoeker en verpleegkundige, via OKKO@amsterdamumc.nl.

Lees hier alles over deelname aan het OKKO onderzoek