PROGRESS: urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners

 

ACHTERGROND

Het herkennen van een blaasontsteking bij ouderen is moeilijk. De klachten die blaasontstekingen met zich meebrengen zijn op hogere leeftijd niet altijd duidelijk. Daarnaast blijken er bij ouderen vaak bacteriën in de urine aanwezig te zijn, zónder dat er sprake is van een ontsteking. Hierdoor worden verpleeghuisbewoners met een vermeende blaasontsteking vaak onnodig behandeld met antibiotica. Bacteriën die een échte blaasontsteking veroorzaken worden op deze manier ongevoelig voor antibiotica. We spreken dan van antibioticaresistentie.

Met antibioticaresistentie lopen we het risico dat op het moment dat een blaasontsteking behandeld moet worden met antibiotica, deze niet meer aanslaat. Het inzetten van antibiotica waar de verpleeghuisbewoner geen baat bij heeft zorgt bovendien voor onnodige en vervelende bijwerkingen.

DOEL

Er is behoefte aan betere testen om een blaasontsteking met meer zekerheid vast te stellen. In het PROGRESS onderzoek wordt gekeken of door het meten van ontstekingseiwitten in bloed, gemeten met eenvoudige sneltesten , een blaasontsteking beter vastgesteld kan worden. Het doel is om in de toekomst alleen verpleeghuisbewoners met een echte blaasontsteking te behandelen met de benodigde geneesmiddelen. Op deze manier proberen we de ontwikkeling van antibioticaresistentie te beperken.

METHODE

In dit onderzoek worden deze ontstekingseiwitten met sneltesten gemeten bij 440 verpleeghuisbewoners met een vermoedelijke blaasontsteking. Daarnaast wordt er door de onderzoekers informatie verzameld over de klachten van de blaasontsteking, de urine wordt opgevangen en getest op bacteriën en ontstekingscellen, informatie wordt verzameld over het gebruikte antibioticum en het herstel van de klachten.

Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk bepaald welke bewoners wel en welke geen blaasontsteking hebben gehad. Op deze manier zal worden vastgesteld of en hoe goed deze ontstekingseiwitten een blaasontsteking kunnen vast stellen.

FASE

Het onderzoek is in 2017 gestart en loopt tot september 2019. Om een betrouwbaar beeld te krijgen zijn we nog steeds op zoek naar extra verpleeghuizen. Wilt u meer informatie over deelname of wilt u uw verpleeghuis (regio Amsterdam of regio het Gooi) opgeven? Neem contact op met arts-onderzoeker Sacha Kuil of onderzoeksassistente Soemeja Hidad via progress@amc.nl

of neem een kijkje op www.progress-onderzoek.nl

SAMENWERKING

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Amsterdam UMC, ZonMw en UNO-VUmc

ONDERZOEKER

Sacha Kuil (Arts-onderzoeker)
Soemeja Hidad (Onderzoeksassistente)