Implementatiepakket: ‘Aanbevelingen uit onderzoek naar diagnose en behandeling van infectieziekten in verpleeghuizen’

Download hier ImplementatiePakket_IMPACT

 


ImplementatiePakket IMPACT – Werkdocument.docx

 

Wat is het?

Een implementatiepakket gericht op het invoeren van zes verschillende aanbevelingen die zijn voortgekomen uit onderzoek naar diagnose en behandeling van infectieziekten in verpleeghuizen. Dit betreffen aanbevelingen gericht op infectieziekten in algemene zin, namelijk:

  • Goede registratie en overdracht van infectie-symptomen
  • Goede communicatie over de behandelbeslissing
  • Bewustzijn van het antibioticaresistentie probleem
  • Identificatie van beïnvloedende factoren
  • Een terugkerend FTO infectieziekten
  • Antibioticabeleid bespreken bij artsenwisselingen

UNO Amsterdam heeft daarnaast verschillende producten beschikbaar die specifiek gericht zijn op urineweginfecties of luchtweginfecties. Het huidige implementatiepakket en deze andere producten kunnen aanvullend op elkaar gebruikt worden.

Waarom?

Het implementatiepakket beoogt bij te dragen aan betere diagnostiek en behandeling van infectieziekten in verpleeghuizen. Het doel hiervan is dat er minder onnodig antibiotica wordt voorgeschreven, en daarmee wordt bijgedragen aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Voor wie is het?

De aanbevelingen uit het implementatiepakket zijn gericht op verschillende disciplines die betrokken kunnen zijn bij diagnostiek en behandeling van infectieziekten in verpleeghuizen, waaronder: artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, deskundigen infectiepreventie, leden van een infectiepreventie commissie, apothekers en managers. Welke disciplines er precies betrokken worden, hangt af van de aanbevelingen die geïmplementeerd zullen worden en van de keuzes die gemaakt worden door de verpleeghuisorganisatie zelf.

Hoeveel tijd kost het?

Het doornemen van het implementatiepakket kost ongeveer 30 minuten. Hoeveel tijd het daadwerkelijk implementeren vervolgens kost, is afhankelijk van hoeveel en welke aanbevelingen er geïmplementeerd zullen worden en van welke activiteiten daarvoor ingezet worden.

Wat is er nodig?

De eerste stap is zorgen dat dit implementatiepakket terecht komt bij de juiste personen in de organisatie. Dat wil zeggen: partijen voor wie het relevant is, zoals de artsengroep, vertegenwoordigers vanuit de zorg, managers en de infectiepreventie commissie. Als er gezamenlijk enthousiasme en ambitie is voor de implementatie van de aanbevelingen, kan je organisatie met het implementatiepakket aan de slag gaan. In het implementatiepakket staat stap voor stap beschreven hoe je dit kunt doen. Ook is er een werkdocument beschikbaar waarin de verschillende stappen van het implementatieproces uitgewerkt kunnen worden.

 Op welke evidence is het gebaseerd?

De aanbevelingen in het implementatiepakket zijn voortgekomen uit onderzoek naar het voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen: het IMPACT onderzoek. Uit dit onderzoek, uitgevoerd in 2012 en 2013, bleek dat één op de vier antibioticavoorschriften in verpleeghuizen onnodig zijn. In dit onderzoek is ook inzicht verkregen in waaróm er vaak onnodig antibiotica wordt voorgeschreven, en in hoe dit mogelijk verminderd kan worden. Deze inzichten zijn vertaald naar een zestal praktische aanbevelingen die in het huidige implementatiepakket zijn beschreven.