Onderwijspakket Antibioticaresistentie

Het onderwijspakket ABR; hygiëne- en infectiepreventie bevat een onderwijsprogramma voor de MBO opleiding voor verzorgenden, maatschappelijke zorg, verpleegkundigen en assisterende beroepen (doktersassistenten) (NLQF 3 en 4). Dit is ontwikkeld door UNO Amsterdam in samenwerking met de GGD Amsterdam en de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie van Noord-Holland en Flevoland.

Het onderwijspakket bestaat uit vier modules. Na het doorlopen van dit programma zijn de studenten zowel praktisch als theoretisch geschoold. Daarmee zijn zij in staat goede zorg te leveren waarbij de overdracht en verspreiding van micro-organismen zo veel mogelijk wordt beperkt.

 

 

 

https://www.abrzorgnetwerknhfl.nl/onderwijspakket-abr/