E-learning Urineweginfectie bij kwetsbare ouderen

E-learning Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen

Haal binnen 30 minuten je certificaat! Je kunt direct starten via deze link. 

Wat is het?

Een gratis e-Learning module voor verpleegkundigen en verzorgenden die werken met kwetsbare ouderen (in verpleeghuizen). Je leert wat je kunt doen als een cliënt klachten heeft die passen bij een urineweginfectie. Je leert ook welke klachten níet bij een urineweginfectie passen. En wat je voor cliënten met deze klachten kunt doen.

De e-Learning staat op het Freelearning platform en bestaat uit 19 vragen. Je krijgt een certificaat als je 80% van de vragen goed beantwoordt. Ook is accreditatie bij V&V aangevraagd. Als je dit wilt, kun je binnenkort dus accreditatiepunten laten toekennen voor deze scholingsactiviteit (hiervoor betaal je ongeveer 4 euro aan administratiekosten).

Waarom?

Deze e-Learning heeft als doel om verpleegkundigen en verzorgenden kennis bij te brengen uit de Verenso richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ (2018). Door het toepassen van deze kennis kunnen verpleegkundigen en verzorgenden artsen beter ondersteunen bij het vaststellen van UWI. Dit kan ervoor zorgen dat er minder onnodig antibiotica wordt voorgeschreven en zo wordt bijgedragen aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Voor wie is het?

Verpleegkundigen en verzorgenden die werken met kwetsbare ouderen (in verpleeghuizen).

Hoeveel tijd kost het?

Je bent ongeveer 30 minuten bezig om de module te doorlopen. Zonder voorkennis kan het zijn dat je het niet in één keer haalt. Dat is geen probleem. Je kunt de module gewoon nog een keer volgen.

Wat is er nodig?

Tips voor implementatie van de e-Learning

  • Wijs één persoon aan die de e-Learning onder de aandacht brengt van de zorgteams.
  • Mogelijk is er binnen je organisatie ook interesse om de e-Learning te integreren in een bestaand (bij)scholingsprogramma.
  • Overweeg om als team de e-Learning te maken en deze na afloop met elkaar te bespreken. Wat is de reactie op de e-Learning? Herkennen de aanwezigen de casus die wordt besproken? Komen de adviezen uit de e-Learning overeen met de huidige praktijk? Zo niet, wat is er nodig om hier verandering in te brengen? Welke acties zijn daarvoor nodig en wie voert deze uit?
  • Idealiter wordt er na bepaalde tijd een evaluatie gepland van de e-Learning, bijvoorbeeld door de persoon die de e-Learning binnen de organisatie onder de aandacht heeft gebracht. Deze persoon kan bij de zorgteams nagaan in hoeverre de e-Learning uitgevoerd is door verpleegkundigen en verzorgenden, hoe deze ervaren is, welke eventuele acties eruit zijn voortgekomen en hoe die opgevolgd zijn. Zijn er nog vervolgstappen nodig om de kennis uit de e-Learning verder binnen de organisatie te verspreiden?
  • Denk na over hoe de kennis uit de e-Learning geborgd kan worden. Een voorbeeld is om de e-Learning onderdeel te maken van een inwerkprogramma voor nieuwe zorgmedewerkers.
  • Kijk voor meer handvatten en ondersteunende producten bij ‘Hulp bij implementeren & verbeterprojecten’.

Op welke evidence is het gebaseerd?

Een eerdere versie van de e-Learning is ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject: het ANNA onderzoek. De e-Learning maakte binnen dit project deel uit van een pakket aan interventies gericht op de implementatie van de Verenso richtlijn ‘UWI bij kwetsbare ouderen’. Het ANNA onderzoek betrof een ’randomized controlled trial (RCT) waarbij verpleeghuizen in de interventiegroep het pakket aan interventies ontvingen, en verpleeghuizen in de controlegroep niet. In verpleeghuizen in de interventiegroep werd antibiotica voor UWI in 62% van de gevallen volgens de richtlijn voorgeschreven, in de controlegroep was dat in 49% van de gevallen*. Er waren daarbij geen aanwijzingen voor meer complicaties, ziekenhuisopnamen of overlijdens onder verpleeghuisbewoners met een verdenking op UWI in de interventiegroep. In totaalgebruik van antibiotica werd in de interventiegroep een sterkere afname geobserveerd in vergelijking met de controlegroep.

Omdat de e-Learning onderdeel uitmaakte van een pakket aan interventies, is niet precies te zeggen wat het eventuele effect van de e-Learning is op antibiotica voorschrijven volgens de richtlijn. Wel is in het onderzoek geëvalueerd hoe verpleegkundigen en verzorgenden de e-Learning hebben ervaren. Deze inzichten zijn verwerkt bij de ontwikkeling van de huidige versie van de e-Learning.

 

*Dit verschil was niet statistisch significant, want in ieder geval deels verklaard wordt doordat de benodigde inclusie aantallen voor deze studie niet behaald zijn.