Poster V&V: Urine sticken. Wel/Niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Op deze poster staat alles wat je als verpleegkundige of verzorgende moet weten over het sticken van urine bij verpleeghuisbewoners. Over dit onderwerp is in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis bij gekomen, maar deze kennis wordt in de praktijk nog lang niet altijd toegepast. Lees daarom de informatie op de poster, bespreek het met je team en hang hem op in de teamruimte.

Hier kun je de poster downloaden (versie verpleeghuizen)

Meest gestelde vragen over wel of niet urine sticken

Misschien roept de informatie op de poster nog vragen bij je op? Bekijk dan Poster veelgestelde vragen over de nieuwe inzichten rondom het sticken van urine bij verpleeghuisbewoners.

 

Meer weten over dit onderwerp? Woon een webinar bij!

In 2023 organiseren wij 3 keer een online bijeenkomst (45 minuten) waarin we op interactieve manier stilstaan bij de zin en onzin van urine sticken.

Voor wie? Verzorgenden en verpleegkundigen die werken met kwetsbare ouderen (in verpleeghuizen).

Wanneer? De laatste van dit jaar vindt plaats op woensdag 27 september om 15.00. Inschrijven doe je via deze pagina: www.unoamsterdam.nl/evenementen

Kosten? Gratis

 

Waarom?

Tot enkele jaren geleden werd een positieve urinestick gezien als een bevestiging van de diagnose urineweginfectie (UWI) bij kwetsbare ouderen. Inmiddels weten we dat je met urineonderzoek – zoals een urinestick – niet betrouwbaar een UWI kunt aantonen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel kwetsbare ouderen bacteriën in de urine hebben zonder daar klachten van te hebben. De aanwezigheid van bacteriën in de urine – aangetoond met een urinestick – zegt dus niets over of iemand een UWI heeft.

Dit betekent dat we heel anders om moeten gaan met het sticken van urine in verpleeghuizen, en vraagt om verandering van een routine die is ‘ingebed’ in de dagelijkse praktijk. Kennisoverdracht is een belangrijke eerste stap om deze verandering ook écht in gang te kunnen zetten. Daarom hebben wij – samen met verpleegkundigen en verzorgenden – deze informatieposter ontwikkeld.

 

Voor wie is het?

Verpleegkundigen en verzorgenden die werken met kwetsbare ouderen (in verpleeghuizen).

 

Wat is er nodig? Tips!

De poster

  • Je kunt de poster digitaal bekijken, maar je kunt hem ook (laten) afdrukken op A3 (op A4 is natuurlijk ook mogelijk, hoewel minder duidelijk). Wijs één persoon aan die de poster onder de aandacht brengt van de zorgteams. Inventariseer daarbij waar zorgteams behoefte aan hebben: vinden ze het bijvoorbeeld fijn om de poster individueel te bekijken, of bespreken ze hem liever gezamenlijk tijdens een teamoverleg? En wat is een geschikte plek om de poster op te hangen? De teamruimte, ergens op de afdeling (zodat ook bewoners en familieleden de informatie kunnen bekijken) of op de plek waar de urinesticks bewaard worden?
  • Attendeer zorgteams op de meest gestelde vragen naar aanleiding van de poster (deze zijn ook te vinden via de QR-code op de poster). Bij het gezamenlijk bespreken van de poster in een teamoverleg, is het handig om deze erbij te houden (digitaal of uitgeprint).
  • Op de poster staat dat zorgmedewerkers voor vragen over de poster ook terecht kunnen bij een specialist ouderengeneeskunde. Zorg er daarom voor dat de specialisten ouderengeneeskunde óók op de hoogte zijn van de informatie op de poster, en van het feit dat deze verspreid wordt onder zorgmedewerkers. Als de poster binnen de zorgteams gezamenlijk besproken wordt, kan het zinvol zijn om één of meer specialisten ouderengeneeskunde hierbij uit te nodigen.
  • Misschien is er binnen je organisatie ook de mogelijkheid om de poster op intranet te zetten, zodat deze breed beschikbaar is voor zorgmedewerkers en op elk moment te bekijken is. Benader hiervoor je afdeling communicatie.

 

De webinars

  • De persoon die de posters onder de aandacht brengt binnen zijn/haar organisatie, kan zorgmedewerkers ook attenderen op de webinars over dit onderwerp. Dit is een laagdrempelige, interactieve manier waarop zorgmedewerkers informatie over de zin en onzin van urinesticken verkrijgen én in de praktijk leren brengen.
  • Het onder de aandacht brengen van de webinars kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een uitnodiging per mail naar de zorgteams of het plaatsen van een oproep op intranet. Benader hiervoor je afdeling communicatie of stuur een mail aan de communicatie- en kennisadviseur van het UNO: maike.sparrius@amsterdamumc.nl. Zij kan je op weg helpen.
  • Ga naar UNO Evenementen voor een overzicht van de beschikbare bijeenkomsten en geef je op.

 

Op welke evidence is het gebaseerd?

Uit verschillende onderzoeken, uitgevoerd bij UNO Amsterdam, blijkt dat er nog steeds vaak urine wordt gestickt in situaties waarin dat niet nodig is. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn het ANNA onderzoek en het UrineSTICKs onderzoek. In het UrineSTICKs onderzoek zijn we daarom dieper op dit onderwerp ingegaan. In focusgroep bijeenkomsten met verpleegkundigen en verzorgenden is in kaart gebracht hoe het proces van urine sticken verloopt in verpleeghuizen, én zijn we ingegaan op wat er beter kan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een concept informatieposter, en een concept factsheet met tips en handvatten voor het op de juiste manier (niet) inzetten van urinesticks. Beide producten zijn bekeken door een andere, grotere groep verpleegkundigen en verzorgenden. Via een vragenlijst onderzoek gaven zij hun mening en feedback. Dit is verwerkt in de huidige definitieve versie van de poster (en in de definitieve versie van de factsheet, die hier te vinden is).