Leren van Data

Over het programma Leren van Data

Achtergrond

In de ouderengeneeskunde worden veel gegevens vastgelegd gedurende het zorgproces. Deze gegevens worden nog niet optimaal benut voor continuïteit van zorg, kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleid. In dit programma werken we samen met Verenso en het Nivel om daar verbetering in te brengen.

Doel

(Her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde bevorderen door:

  • Meer eenheid van taal
  • Bestaande gegevensregistraties beter te benutten, ten behoeve van kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleid

Onderdelen

Leren van Data bestaat uit meerdere onderdelen. Klik op onderstaande links voor meer informatie over de verschillende onderdelen van het programma die getrokken worden door UNO Amsterdam.

De onderdelen over eenheid van taal en het Register leren van data in verpleeghuizen worden geleid door consortiumpartners Verenso en het Nivel.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het programma Leren van Data? Neem dan contact op met het onderzoeksteam: lerenvandata@amsterdamumc.nl