Onderzoek met routine zorgdata uit Ysis en Medimo

Routine zorgdata (‘Usual care’ data)

Binnen de onderzoekslijn Leren van Data wordt (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde bevorderd. UNO Amsterdam doet in dit kader wetenschappelijk onderzoek met gepseudonimiseerde gegevens die routinematig door medische behandelaren in het verpleeghuis worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) Ysis en het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Medimo.

Onderzoeksvragen

De routine zorgdata worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling in de verpleeghuiszorg waardoor op termijn de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen kan worden verbeterd. De exacte onderzoeksvragen worden bepaald in samenspraak met een adviespanel, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, dat advies uitbrengt aan het onderzoeksteam van UNO Amsterdam.

Lopend en afgerond onderzoek met routine zorgdata betreft de volgende onderwerpen:

  • COVID-19 onderzoek (deze pagina vindt u hier)
  • Verhuizingen binnen het verpleeghuis
  • Psychofarmacagebruik in het verpleeghuis
  • Behandelafspraken in het verpleeghuis
  • De inzet van onvrijwillige zorg in het verpleeghuis
  • Verblijfsduur in het verpleeghuis