Peilstations

Wat is een peilstation?

Een peilstation is een medische vakgroep in een verpleeghuis die aanvullend op de reguliere registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) op gestructureerde wijze informatie vastlegt over bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen of verrichtingen. De gegevens dienen om:

  • De vakgroep feedback en spiegelinformatie te geven om te kunnen leren en verbeteren
  • Inzicht te krijgen in het behandel- en voorschrijfgedrag om te gebruiken voor kennisontwikkeling

 Peilingen en werkwijze

De peilingen richten zich op diverse onderwerpen, zoals passend gebruik van antibiotica bij urineweginfecties en lage luchtweginfecties en passend gebruik van psychofarmaca. Als peilstation neemt een vakgroep deel aan een peiling naar keuze. Afhankelijk van het thema van de peiling waar de vakgroep aan meedoet, verschijnen bij rapportage in het EPD enkele meerkeuzevragen. Deze kan de behandelaar direct invullen of, als dat beter uitkomt, op een later tijdstip. De software is geïntegreerd in het EPD Ysis en gebruiksvriendelijk waardoor de registratielast minimaal is.

Waarom meedoen?

Deelname levert uw vakgroep het volgende op:

  • Spiegelinformatie waarvan de vakgroep kan leren en waarmee zij hun voorschrijfgedrag of behandelwijze kunnen verbeteren
  • Een financiële vergoeding voor de geïnvesteerde tijd
  • Accreditatiepunten voor deelname aan het spiegelgesprek

Geschatte tijdsinvestering

Naar schatting kost het de behandelaar enkele minuten per patiënt waarover hij/zij gegevens vastlegt binnen het thema van de peiling. De meetperiode duurt zes maanden. Voorafgaand aan de meetperiode vindt een korte online instructie plaats. Na afloop van de meetperiode organiseren we een bijeenkomst (spiegelgesprek) waarin de resultaten teruggekoppeld worden aan de vakgroep en evalueren we samen met de vakgroep welke verbeteracties passend zijn.

Voorbeeld spiegelinformatie: hoe vaak werd er tijdens de peilstations van 2021 volgens de richtlijn Urineweginfecties gehandeld?

Ervaringen van artsen in een peilstation

Bekijk in deze korte film wat het zoal inhoudt om mee te doen in een peilstation. Krijg als artsengroep inzicht in het behandel- en voorschrijfgedrag: om er zelf van te leren… én om die kennis in de praktijk toe te kunnen passen.

Meer informatie of aanmelden

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen? Lees en download deze pdf Informatie Peilstations Leren van Data 2024-2025

of neem contact op via: lerenvandata@amsterdamumc.nl of 020-4448320.

Om deel te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de vakgroep gebruik maakt van het EPD Ysis.

Nieuwsbrieven peilstations

Lees hier onze nieuwsbrieven voor de deelnemende peilstations.