Online webinar (kort): Verminder antibioticagebruik met CRP point-of-care testing (geaccrediteerd)

Evenement datum: 12 september 2023

Hoe kun je CRP point-of-care testing in je verpleeghuis inzetten om antibioticagebruik voor lage luchtweginfecties te verminderen?

Datum en tijd: 12 september, 20.00 uur (45 min.)

Doelgroep: Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, physician-assistants en managers

Kosten: geen

Aanmelden doe je via deze link.  (aanmelden kan t/m 4 september)

In dit webinar gaan wij in op het gebruik van CRP point-of-care testing (POCT), waarvan is aangetoond dat de inzet hiervan leidt tot aanzienlijk minder antibioticagebruik bij verdenkingen op lage luchtweginfecties in verpleeghuizen. Door CRP POCT te implementeren in je verpleeghuis lever je meer passende zorg voor je bewoners én draag je bij aan de wereldwijde strijd tegen de ontwikkeling van antibioticaresistentie.

In welke situaties kun je CRP POCT inzetten en hoe interpreteer je de uitkomsten? Hoe komt de kennis over CRP POCT bij de juiste personen binnen jouw organisatie terecht en welke onderwijsmaterialen zijn beschikbaar? Dit en meer komt aan bod in dit webinar, dat ongeveer 1 uur duurt. Deelnemers ontvangen accreditatie.
Voor meer informatie over het onderzoek dat aan deze webinar voorafging, klik hier.