Deel goede ideeën, initiatieven en kennisvragen via het Coronaloket van Vilans

Op verschillende plekken ontstaan mooie initiatieven, goede ideeën en belangrijke kennisvragen om de zorg in deze uitzonderlijke omstandigheden goed te organiseren. Bijvoorbeeld om bewoners op alternatieve manieren in contact te brengen met familieleden. Om zorgpersoneel te helpen het hoofd boven water te (blijven) houden. Of om op een goed werkbare manier om te gaan met beschermende maatregelen en inzet van personeel.

Wij roepen zorgorganisaties op om deze ideeën, initiatieven en kennisvragen te delen via
het Coronaloket van Vilans.

De verzamelde kennisvragen worden door Vilans doorgegeven aan het UNO-VUmc en de andere academische netwerken ouderenzorg van SANO. Gezamenlijk zetten wij ons in om de kennisvragen zo goed mogelijk op basis van wetenschappelijke inzichten te beantwoorden. Vervolgens verspreidt Vilans de antwoorden op de kennisvragen weer. De antwoorden worden, net als de goede ideeën en initiatieven, beschikbaar gesteld op deze website van Vilans.