Onderwijspakket Antibioticaresistentie

Inhoud onderwijspakket

  • Start: zelftest voor docenten
  • Train-de-trainer pakket: uit te voeren door expert hygiënepreventie
  • Flexibel opleidingsaanbod, toegesneden op drie opleidingen, uitgewerkt in microlearnings
  • Auditpakket voor praktijklokalen
  • Verantwoording, kwalificatiedossiers en overzicht van te behandelen onderwerpen