Nieuwe onderzoeksmedewerker

Met ingang van 1 november is Marike de Boer als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het UNO-VUmc. Marike heeft veel deskundigheid als onderzoeker op het gebied van levenseindezorg en hersenaandoeningen. Zij is sinds 2005 verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc en promoveerde in 2011 op het onderwerp schriftelijke wilsverklaringen bij mensen met dementie.

We zien in Marike een gedreven onderzoeker, met veel kennis van kwalitatief onderzoek. We zijn blij dat ze ons team komt versterken.