Webinar: Samenwerking tussen het zorgdomein en sociaal domein: hoe doe je dat betekenisvol?

Evenement datum: 1 februari 2024

Onder de vlag van het Leernetwerk Acute Ouderenzorg werken professionals en onderzoekers uit het zorgdomein aan het optimaliseren van de ouderenzorg. In verschillende deelprojecten wordt gezocht naar antwoorden op de vraag hoe men – vanuit het zorgperspectief – betekenisvol bij kan dragen aan kwaliteit van leven. Maatschappelijk gezien staan we voor de opgave om met minder menskracht een toenemend aantal ouderen zorg van goede kwaliteit te bieden en de maatschappelijke uitgaven hiervoor te beteugelen. In toenemende mate is in het zorgdomein het besef ontstaan dat het medische domein lang niet altijd het juiste antwoord kan bieden. Samenwerking tussen het medische en het sociale domein is belangrijk, zo niet noodzakelijk. Maar hoe dan? Er zijn veel te beantwoorden vragen. Zoals: “Hoe geef je die samenwerking vorm? Hoe kom je tot een gemeenschappelijke ambitie? Hoe werk je op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid en hoe voorkom je gevoelens van ‘over de schutting gegooide problemen? Hoe weet je wie je partners kunnen zijn, hoe vind je elkaar?” Betrokkenen vanuit het sociale domein leveren input en gaan met de deelnemers in gesprek.

 

Datum: donderdag 1 februari 2024

Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Locatie: online

Kosten: geen

Voor wie:
Voor iedereen die meer kennis wil over het sociale domein en zich wil verdiepen in de vraag hoe je de samenwerking vormgeeft rekening houdend met lokale/regionale verschillen.

Doelgroep: zorgprofessionals (denk aan: verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, internisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, gz-psychologen, paramedici), beleidsmakers, project/programmamanagers in de ouderenzorg.

 

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier