Webinar: Samenwerking tussen het zorgdomein en sociaal domein: hoe doe je dat betekenisvol?

Evenement datum: 1 februari 2024

Wil jij weten hoe je heel concreet kunt bouwen aan een goede lokale samenwerking rondom de zorg voor kwetsbare ouderen, schrijf je dan in voor deze bijeenkomst. Interessant voor uiteenlopende professional.

 

Datum: 26 juni, 2024 van 16:00 tot 17:00 uur. 

Waar: online

Het thema: de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en een ouderengeneeskundig team
In dit digitale uur willen we deze vorm van samenwerking met elkaar verdiepen. Er gebeurt veel op dit gebied in het land, zeker bij de aangesloten Beter Thuis-initiatieven. We zien dat het opbouwen van die samenwerking soepel tot stand kan komen en ook dat het soms meer moeite kost. De onlangs vastgestelde ‘Visie op de eerste lijn’ vormt een mooie onderlegger om deze samenwerking verder vorm te geven. Wij willen met deze bijeenkomst bijdragen aan het uitwisselen van kennis en inzichten, opdat iedereen in de eigen praktijk op basis daarvan geïnspireerd weer verder kan bouwen.

Voor wie interessant ofwel wie zien wij graag?

Deze keer beogen we een grote variatie in de deelnemers te realiseren: naast specialisten ouderengeneeskunde en vertegenwoordigers van branche-, belangen-, of beroepsorganisaties, verzekeraars of andere netwerkpartners, willen we heel graag ook andere professionals die bijdragen aan goede ouderenzorg aan de digitale tafel ontmoeten.

In het bijzonder denken wij aan huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, wijk/geriatrieverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, wmo-consulenten, sociaal werkers, gz-psychologen, mantelzorgers enz. Het onderwerp is dusdanig van belang dat alle perspectieven aan bod moeten komen en alle stemmen gehoord moeten kunnen worden.

 

Programma
Met een gevarieerd samengesteld panel gaan we in gesprek over de wijze waarop zij de samenwerking vorm geven. Wat gaat goed, wat kan beter en waarom is dat belangrijk?  Wat zoal aan bod kan komen: wat zijn specifieke elementen van samenwerking tussen een huisarts/kernteam en een specialist ouderengeneeskunde en team; wat is het belang van wijkgerichte samenwerking, wat is ieders rol daarin en hoe krijgt bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling tussen de verschillende belanghebbenden vorm?

We zien je aanmelding voor deze bijeenkomst via onderstaand formulier graag tegemoet!

formulier

De Teamslink en het definitieve programma zal t.z.t. aan de deelnemers verzonden worden.

 

 

 

Datum: donderdag 1 februari 2024

Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Locatie: online

Kosten: geen

Voor wie:
Voor iedereen die meer kennis wil over het sociale domein en zich wil verdiepen in de vraag hoe je de samenwerking vormgeeft rekening houdend met lokale/regionale verschillen.

Doelgroep: zorgprofessionals (denk aan: verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, internisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, gz-psychologen, paramedici), beleidsmakers, project/programmamanagers in de ouderenzorg.

 

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier