Meet & Greet leden UNO-commisies

Evenement datum: 18 september 2024

Prioritering UNO-kennisthema’s: inspireren en evalueren om tot de juiste prioriteiten te komen

Datum: 18 september 2024

Tijd: 15.00-17.30 uur

Locatie: online (teams)

Voor wie: Leden van de UNO-/wetenschapscommissies

In 2022 heeft UNO Amsterdam een proces ingericht om het aanbod van nieuwe kennis beter af te stemmen op de interesse en behoefte van de aangesloten UNO-organisaties. Na een inventarisatie van de nieuwe kennis die in 2024 beschikbaar zou komen uit de vier onderzoekslijnen en de activiteiten van de drie themagroepen die UNO Amsterdam voert, zijn de lidorganisaties gevraagd hun prioriteiten aan te geven. De UNO-/wetenschapscommissies speelden hierbij een centrale rol.

Voor 2024 zijn geprioriteerd:

 1. Beter latenlijst verpleeghuiszorg
 2. Zorgtechnologie
 3. Zorg rondom het levenseinde bij dementie
 4. Trainen en revalideren in ziekenhuis, GRZ en wijk

In deze Meet & Greet kijken we terug op dit proces en de daaruit voortgekomen prioriteiten. We bespreken wat we hiervan kunnen leren en waar verbeterpunten liggen:

 • Voldeed de beschikbare informatie over de nieuwe kennis om te kunnen prioriteren?
 • Hoe zijn UNO-commissies met de longlist aan de slag gegaan om hun interesse en behoefte terug te koppelen?
 • Wie zijn er betrokken binnen deze organisaties bij de selectie van onderwerpen op de longlist en shortlist?
 • Was de periode mei-juni hiervoor geschikt?
 • Voldeden de informatie- en contactmomenten aan de behoefte?
 • Hoe waarderen de lidorganisaties de verrichte activiteiten op de geprioriteerde onderwerpen en de communicatie daarover?
 • Wat moeten we de volgende keer anders doen, of wat kan beter?

Contactpersoon: Josien Wijffels, j.f.a.m.wijffels@amsterdamumc.nl