Milou Angevaare promoveert

Evenement datum: 16 maart 2023

Op donderdag 16 maart verdedigt Milou Angevaare haar proefschrift ‘Resilience in Older Adults: More Than Meets the Eye’, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tegenslagen, op allerlei vlakken, horen bij de realiteit van het ouder worden. Veel ouderen functioneren echter goed ondanks deze tegenslagen: zij tonen veerkracht (resilience). Met dit proefschrift streven we om bij te dragen aan de helderheid en toepasbaarheid van het construct veerkracht in onderzoek bij ouderen.

Je bent van harte welkom om de verdediging en aansluitende receptie bij te wonen op donderdag 16 maart om 11:45 in de Aula in het Hoofdgebouw van de VU. Graag aanmelden voor de receptie via: Aanmelding receptie verdediging Milou op 16 maart (google.com).

Iedereen is hierbij van harte welkom!

 

Meer weten over het onderzoek? Informatie vind je hier.