GEANNULEERD Inspiratiesessie: Passend voorschrijven van antibiotica. Wanneer zet je welke implementatiestrategie(ën) succesvol in?

Evenement datum: 6 december 2023

IN VERBAND MET ZIEKTE IS DEZE SESSIE GEANNULEERD.

 

Vaak denkt men aan scholing als de belangrijkste implementatiestrategie om de kennis met betrekking tot passend antibioticagebruik op te frissen en het handelen volgens de Verenso richtlijn Urineweginfecties te bevorderen. Maar alleen kennis vergroten bij medewerkers leidt niet automatisch tot het gewenste gedrag gericht op passende diagnostiek en behandeling bij een vermoeden op een urineweginfectie. In deze bijeenkomst wisselen we kennis en ervaring uit rondom de volgende vragen:

  • Wat is nodig om ook de vaardigheden van medewerkers te vergroten en de motivatie en het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden?
  • Moeten medewerkers iets wat zij routinematig doen, stoppen en afleren (de-implementeren)?
  • Welke activiteiten zijn daarbij een ondersteunende strategie?
  • Kan de fysieke omgeving ons helpen om het gewenste gedrag het juiste duwtje in de goede richting te geven?

 

Doelgroep: verpleegkundigen die zich bezig houden met kwaliteit van zorg, aandachtsvelders voor infectiepreventie en ABR, artsen met infectieziekten/ABR als aandachtsgebied, beleidsadviseurs, leden IPC.

Datum: woensdag 6 december

Waar: online

Tijd: van 15.00-16.30 uur

Kosten: geen (organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam krijgen voorrang bij een groot aantal deelnemers).

Schrijf je in via deze link.

Contact: unoevenementen@amsterdamumc.nl

Door Josien Wijffels