Nascholing-symposium Antibioticaresistentie: strategieën voor de zorg aan kwetsbare ouderen

Evenement datum: 28 januari 2019

Antibioticaresistentie: strategieën voor de zorg aan kwetsbare ouderen

Nascholings-symposium naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe richtlijnen urineweginfectie en lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. Het terugdringen van antibioticaresistentie is een mondiale uitdaging en vraagt ook om beleid vanuit de langdurige zorg. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn: infectiepreventie (onder meer door goede hygiëne) en passend gebruik van antibiotica. Voor de definitie van ‘passend’ gebruik zijn professionele richtlijnen onontbeerlijk. De nieuwe richtlijnen urineweginfecties en lage luchtweginfecties van Verenso markeren in dit opzicht een indrukwekkende stap voorwaarts, ook internationaal. Deze richtlijnen formuleren de normen voor passend gebruik en de specialist ouderengeneeskunde is nu aan zet om die normen in zijn/haar praktijk gestalte te geven. De vraag is dan wel: wat zijn zinnige en werkzame strategieën om passend antibioticagebruik conform de nieuwe normen te realiseren? Richtlijnen steunen op het best mogelijke bewijs en op consensus. Daarmee laten richtlijnen ook zien waar kennislacunes liggen en genereren zij aldus nieuwe vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Welke zijn die lacunes en hoe draagt lopend wetenschappelijk onderzoek bij aan de beantwoording van relevante kennisvragen?

Over deze thema’s en vragen organiseert GERION in samenwerking met RIVM en onderzoekers van Amsterdam UMC een inspirerend nascholingssymposium. Deskundigen betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe richtlijnen bespreken achtergrond en inhoud van de nieuwe – probleemgerichte – benadering van urineweginfecties en lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. Behalve de state of the art komt ook de state of the research aan bod. Onderzoekers van RIVM en Amsterdam UMC (locaties Vumc en AMC) schetsen de wetenschappelijke uitdagingen en presenteren over lopend onderzoek gericht op infectiepreventie (hygiëne), infectieziekten en ‘antibiotic stewardship’.

Datum maandag 28 januari 2019; aanvang: 9.30 uur
Plaats VU, Auditorium, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Beschikbare plaatsen 120
Accreditatie  VERENSO: 6 punten
Kosten € 275,-
Doelgroep specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, infectiepreventie-medewerkers, beleidsmedewerkers verpleeghuizen

Voor aanmelding bezoek de Gerion website.