GEANNULEERD Inspiratiesessie: Passend voorschrijven van antibiotica. Wat draagt bij aan succesvolle borging bij een implementatie- of verbetertraject?

Evenement datum: 3 oktober 2023

In jouw verpleeghuis is er al aandacht (geweest) voor het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten (zoals urineweginfecties) bij kwetsbare ouderen. Ook is er bewustzijn bij een deel van de medewerkers over het belang van het terugdringen van antibioticaresistentie.

Wel zijn er vragen als: Hoe zorgen we er voor dat wat we gerealiseerd hebben, ook blijvend kunnen vasthouden (borgen) of nog verder kunnen opschalen?

Meestal staan we bij deze vraag pas stil aan het eind van een traject, terwijl een succesvolle borging al vanaf het begin aandacht vraagt. Hoe pak je dat aan? Tijdens deze bijeenkomst wisselen we kennis en ervaring uit rondom de volgende vragen:

  • Hoe houden we vol en zetten we door op het thema Infectieziekten en antibioticaresistentie?
  • Hoe voorkomen we terugval in oud gedrag?
  • Wat moeten we (de volgende keer) al ‘aan de voorkant’ regelen voor goede borging?
  • Wat is ‘dynamisch borgen‘ en kan ons dat helpen?

Doelgroep:  verpleegkundigen die zich bezig houden met kwaliteit van zorg, aandachtsvelders voor infectiepreventie en ABR, artsen met infectieziekten/ABR als aandachtsgebied, beleidsadviseurs, leden IPC.

Datum: Dinsdag 3 oktober

Waar: online

Tijd: van 15.00-16.30 uur

Kosten: geen (organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam krijgen voorrang bij een groot aantal deelnemers).