Beter Thuis met huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Evenement datum: 26 juni 2024

Een bijeenkomst om niet te missen als je wilt delen of wilt weten hoe je heel concreet kunt bouwen aan een goede lokale samenwerking. Interessant voor uiteenlopende professionals!

Beste  huisarts en specialist ouderengeneeskunde,

Lerend Netwerk

Wanneer: 26 juni 2024

Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur.

Waar: online

Het thema: de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en een ouderengeneeskundig team
In dit digitale uur willen we deze vorm van samenwerking met elkaar verdiepen. Er gebeurt veel op dit gebied in het land, zeker bij de aangesloten Beter Thuis-initiatieven.
We zien dat het opbouwen van die samenwerking soepel tot stand kan komen en ook dat het soms meer moeite kost. De onlangs vastgestelde ‘Visie op de eerste lijn’ vormt een mooie onderlegger om deze samenwerking verder vorm te geven.
Wij willen met deze bijeenkomst bijdragen aan het uitwisselen van kennis en inzichten, opdat iedereen in de eigen praktijk op basis daarvan geïnspireerd weer verder kan bouwen.

Voor wie interessant ofwel wie zien wij graag?
Deze keer beogen we een grote variatie in de deelnemers te realiseren: naast specialisten ouderengeneeskunde en vertegenwoordigers van branche-, belangen-, of beroepsorganisaties, verzekeraars of andere netwerkpartners, willen we heel graag ook andere professionals die bijdragen aan goede ouderenzorg aan de digitale tafel ontmoeten. In het bijzonder denken wij aan huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, wijk/geriatrieverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten, wmo-consulenten, sociaal werkers, gz-psychologen, mantelzorgers enz. Het onderwerp is dusdanig van belang dat alle perspectieven aan bod moeten komen en alle stemmen gehoord moeten kunnen worden.

Programma
De precieze uitwerking van het programma is nog in voorbereiding maar we willen hoe dan ook een gevarieerd samengesteld panel een aantal vragen/stellingen voorleggen als ook de stem van de overige deelnemers laten ‘klinken’.
De stellingen zullen gericht zijn op de specifieke elementen van samenwerking tussen een HA/kernteam en een SO-team, het belang van wijkgerichte samenwerking, ieders rol daarin en bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling tussen de verschillende belanghebbenden.

Hier schrijf je je in