Conclusie en aanbevelingen COVID-19 Verpleeghuisstudie

Bevindingen, adviezen en aanbevelingen n.a.v. de COVID-19 Verpleeghuisstudie

Sinds de introductie van het Coronavirus (SARS-CoV-2) in Nederland in februari 2020 zijn veel verpleeghuizen getroffen door uitbraken van dit virus dat bij ouderen een ernstiger en fataler beloop kent. Om te onderzoeken wat de bijdrage is van bewoners en medewerkers met het Coronavirus die (nog) geen symptomen hebben, hebben wij de ‘COVID-19 Studie verpleeghuiszorg’ opgezet.

Inmiddels zijn de bevindingen, adviezen en aanbevelingen beschikbaar.

“Het is zeer onwenselijk dat verpleeghuizen bij een nieuwe coronagolf opnieuw de deuren moeten sluiten”, zeggen hoogleraar Acute Ouderenzorg Bianca Buurman en hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van Amsterdam UMC. “Bij een uitbraak moet een diagnose snel gesteld worden. Dat betekent meer testen en een snelle testuitslag, daarnaast beter gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en scholing voor het personeel zodat patiënten –veelal bewoners met dementie- klachten beter herkennen”.

Het onderzoek
Op dit moment is het testbeleid nog gericht op mensen die mogelijke (milde) klachten hebben van het Coronavirus. Eerdere studies in verpleeghuizen geven aanwijzingen dat bewoners die positief getest zijn, maar nog geen klachten hebben ook het virus kunnen verspreiden. Het is nog onbekend of medewerkers en bewoners die positief getest worden, maar nog geen klachten hebben, kunnen bijdragen aan de verspreiding.
Wanneer bewoners en medewerkers het virus verspreiden zonder dat zij symptomen hebben, heeft dit belangrijke gevolgen voor het testbeleid in verpleeghuizen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen.

 

Hier vindt u de resultaten van ons onderzoek:

 

 

Het onderzoek naar presymptomatische transmissie van COVID-19 in 4 verpleeghuizen is door Amsterdam UMC, afdeling Ouderengeneeskunde, in samenwerking met Erasmus MC, afdeling virologie en GGD Amsterdam uitgevoerd.

 

Vragen over de inhoud van het onderzoek? Stuur ze aan uno@vumc.nl