Terugblik UNO Symposium 2022

UNO Symposium, een terugblik

Op woensdag 18 mei vond het UNO symposium plaats in Theater de Meervaart. De afgelopen twee jaar kon het symposium niet doorgaan en dit keer vierden we ons 15-jarig jubileum dus het was tijd voor een feestelijke dag!

In de ochtend trapte Prof. dr. Cees Hertogh af met een inspirerende presentatie over de geschiedenis van dementie en hoe dat aansluit op de visie voor de toekomst. Hierna ging Theo van Uum in op de visie vanuit het ministerie van VWS. Na de koffie vertelde Karlijn Joling over “Leren van Data in de ouderengeneeskunde” waarbij ze onder andere in ging op de verkregen inzichten rondom COVID-19 vaccinaties in verpleeghuizen. Daarna was het woord aan Prof. dr. Bianca Buurman. Zij begon met een voorbeeld waarbij ze liet zien dat eigen regie erg belangrijk kan zijn in de ouderenzorg. Hierna volgde een interessante interactie met het publiek.

Vlak voor de middagpauze presenteerde de prijswinnaars van de Onderzoek & Praktijkprijs uit 2019 en 2020 hun onderzoek. Laurien Husmann en Christelle Gravier van Careyn presenteerde “Beweeggedrag van de geriatrische cliënt”. Vervolgens presenteerden Cindy Kruijthof en Loes van Dusseldorp van Atlant “Casemanagement bij de ziekte van Huntington”. Daarna was het de beurt aan Rudy Vernooij van Quarijn. Hij presenteerde “Meten van valangst in de GR”. Als laatste waren Silvia Kok en Ilse Geraedts van Amstelring. Zij presenteerden “Medicatie incidenten door werkdruk”. Deze onderzoeksinitiatieven zijn ontstaan vanuit de praktijk. Hierdoor kreeg het publiek goed een beeld hoe waardevol en toegankelijk onderzoek kan zijn.

Na de lunch was het tijd voor de parallelsessies. De deelnemers konden in twee rondes kiezen uit verschillende sessies. Eefje Sizoo en Nienke Fleuren gaven een workshop over Advance Care Planning. Nienke vertelde eerst iets over systematisch literatuur onderzoek en daarna konden de deelnemers discussiëren over hun eigen ervaringen met dit onderwerp. Laura van Buul gaf een sessie over Infectiepreventie & antibioticaresistentie waarbij ze vertelde over de nieuwste inzichten rondom dit onderwerp. Marike de Boer, Fiona Dadema en Josien Wijffels verzorgden een workshop over Het Wegingskader Cliëntperspectief. Deze workshop gaf informatie en tips over het implementatieproces van Het Wegingskader. Lizette Wattel, Ewout Smit en Wim Groen gaven met zijn drieën een sessie over Meetinstrumenten en fysieke fitheid in de geriatrische revalidatie. Hierbij werd onder andere ingegaan op patiëntgerichtheid in de geriatrische revalidatie. Ook konden de deelnemers aanschuiven bij de expertsessies. Verschillende experts zaten klaar om vragen te beantwoorden over het doen van onderzoek, cliëntenparticipatie, interprofessioneel samenwerken, communicatie, onderwijs, de Ontwikkelpraktijk en implementatie.

Onze dank gaat uit naar alle sprekers die vol enthousiasme ons hebben meegenomen in hun onderwerp en expertise. Het was een geslaagde en inspirerende dag!