eTDR zelfscan: zorgtechnologie en medicatieveiligheid

Kom óók naar de online Workshop Verbeteren van medicatieveiligheid met de zelfscan eTDR in september.

Achtergrond

Naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de werkvloer, wordt er binnen de themagroep Organisatie gewerkt aan het thema Zorgtechnologie bij medicatieveiligheid. Literatuuronderzoek wees uit dat er nog veel te verbeteren valt op het gebied van de inzet van technologie en het gedrag van medewerkers rond medicatieveiligheid. Daarom is er nagedacht over een bruikbare tool voor de praktijk, met als uitgangspunt dat deze tool een relevante uitbreiding zou zijn op het al beschikbare aanbod op het gebied van Medicatieveiligheid op Zorg voor Beter. Dit alles heeft geleid tot het ontwikkelen van een zelfscan gericht op toediening en registratie van medicatie. Deze zelfscan is in eerste instantie bedoeld als gesprekstool om als team te kunnen monitoren hoe het gaat en hoe de medicatieveiligheid verder te verbeteren.

Doel

De zelfscan geeft relevante inzichten in het gebruik van eTDR (elektronische toedienregistratie). De volgende onderwerpen zijn opgenomen:

  • Randvoorwaarden algemeen
  • Systeem voor elektronische toedienregistratie
  • Kennis en bewustzijn

Uit (literatuur)onderzoek is gebleken dat vooral deze onderwerpen de overstap naar en het gebruik van eTDR beïnvloeden. Met behulp van de zelfscan wordt duidelijk welke onderdelen in het betreffende team reeds sterk ontwikkeld zijn en waar nog verbeteringen mogelijk/wenselijk zijn.

Door het vergelijken van zelfscans van de verschillende teams op een locatie wordt het onderling leren ondersteund en versterkt.

Uit de zelfscan kan blijken dat gebruikers ervaren dat ze op een bepaald onderdeel niet voldoende worden ondersteund. Afhankelijk van de oorzaak wordt gekeken naar verbeteracties. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op trainen, maar ook op het benaderen van de leverancier van de eTDR voor doorontwikkeling.

De zelfscan is primair bedoeld voor zorgmedewerkers die medicatie toedienen en registreren. Niet voor applicatiebeheerders (en voorschrijvers).

 

Geïnteresseerd in de Zelfscan of alvast aan de slag?

Zelfscan checklist Elektronische Toedienregistratie eTDR Def

Toelichting zelfscan ETDR versie juni pdf