Pilot peilstations afgerond

Zes zorgorganisaties hebben van 1 september tot 1 december 2017 meegedaan aan de pilot peilstations voor de ouderenzorg. Behandelaars van deze zorgorganisaties legden op een gestructureerde manier gegevens vast in het Ysis behandeldossier. Op deze manier krijgen we inzicht in de vraag welke mensen er in de Nederlandse verpleeghuizen zijn opgenomen en hoe lang ze er verblijven, welke reanimatie- en beleidsafspraken er worden gemaakt, welke vrijheidsbeperkende maatregelen er worden toegepast en voor welke indicaties psychofarmaca en antibiotica worden voorgeschreven.

Deze peilstations betreffen eerst een pilot, waarbij het de bedoeling is te komen tot een landelijk representatief netwerk van peilstations. De organisaties die meedoen aan deze pilot behoren elk tot één van de netwerken van SANO.

Begin 2018 worden de resultaten als spiegelinformatie teruggekoppeld naar de deelnemende organisaties.