Hoe beschermen we ouderen en kwetsbaren tegen de tweede golf? ‘Apart zetten is absoluut niet uitvoerbaar’

Er wordt volop gediscussieerd over de vraag hoe we ouderen en kwetsbaren moeten beschermen in een tweede coronagolf. Helemaal afschermen? ‘Het apart zetten van ouderen in de maatschappij is geen idee van het OMT, laat ik dat vooropstellen. Het is absoluut niet uitvoerbaar.  Een simplistisch idee, onuitvoerbaar.’

Lees wat Prof. Cees Hertogh hier over te zeggen heeft in de Volkskrant.