Grip op Probleemgedrag bij dementie

 

 

Grip op probleemgedrag. Een effectieve methode bij ouderen met dementie

Probleemgedrag – of onbegrepen gedrag – komt veel voor bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Het zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven van de mensen met dementie en een verhoogde belasting van het verzorgend personeel.
GRIP geeft handvatten aan het multidisciplinaire team om de onderliggende oorzaken van het probleemgedrag te vinden en daar met elkaar een oplossing voor te vinden.  Onderliggende oorzaken van probleemgedrag of onbegrepen gedrag kunnen bijvoorbeeld onvervulde behoeften zijn, stress of de manier waarop ouderen proberen om te gaan met veranderingen in hun leven.

Doel

Het doel van GRIP is de aanpak van probleemgedrag te verbeteren zodat dit de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert én het gebruik van psychofarmaca vermindert. Want zeer regelmatig worden psychofarmaca gebruikt om probleemgedrag bij deze groep mensen te behandelen. Middelen waarvan het effect beperkt is en vaak bijwerkingen optreden.

De interventie ‘Grip op probleemgedrag’ of GRIP is ontwikkeld op basis van richtlijnen van Verenso, V&VN en het NIP. Basis onderdelen zijn:

– Een methodische aanpak van probleemgedrag
– De aanpak van probleemgedrag middels psychosociale interventies
– Het advies psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken

Het programma Grip op probleemgedrag, bedoeld voor het hele zorgteam, bestaat uit een scholing over probleemgedrag en het belang van methodisch werken. Vervolgens wordt het methodisch werken vormgegeven en ondersteund in vier stappen:

  1. Vroegtijdig vaststellen van probleemgedrag door verbeterde signalering door verzorging, aan de hand van een scorelijst (NPI-Q).
  2. Analyse van het gedrag met behulp van een werkblad, dat wordt doorgegeven aan de arts (bij een lichamelijke oorzaak) en/of aan de psycholoog (bij een mogelijk psychische oorzaak).
  3. Opstellen van behandelplan, -doel en evaluatiemoment door de arts en/of psycholoog.
  4. Evaluatie met het team door de arts of de psycholoog.

Resultaat GRIP

GRIP werd al stapsgewijs ingevoerd op 17 psychogeriatrische afdelingen in verpleeghuizen door heel Nederland. Elke 4 maanden werden door middel van interviews en vragenlijsten gegevens verzameld. De resultaten laten zien dat ‘GRIP op probleemgedrag’ goed werkt bij de aanpak van probleemgedrag, en dat het zorgt voor minder psychofarmaca gebruik. Met GRIP verandert de werkdruk niet, maar neemt de werktevredenheid onder zorgmedewerkers wel toe.

Train-de-Trainer cursus

  • Wil je GRIP gaan gebruiken in je eigen instelling volg dan de train-de-trainer cursus.
  • Gerion, een onderwijscentrum van Amsterdam UMC, leidt je tijdens deze cursus op tot lokale GRIP coördinator.
  • Je leert bij de train-de-trainer cursus hoe je in je eigen instelling het zorgprogramma kunt implementeren. Tijdens de cursus bespreken we de inhoud van het zorgprogramma, maar ook het organiseren van trainingen voor je team en het motiveren van collega’s. Na het volgen van de cursus kun je direct aan de slag met de implementatie van GRIP.

Kijk en luister naar collega’s uit het veld die hun ervaringen met GRIP via deze video met ons delen.

Algemene informatie GRIP

GRIP is door GERION in samenwerking met het UKON-netwerk en UNO-VUmc ontwikkeld en door onderzoeker Sandra Zwijsen geïmplementeerd en geëvalueerd.
Kenniscentrum Vilans zegt over GRIP: “De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de interventie ‘GRIP op probleemgedrag’ erkend als goed onderbouwd en effectief. Uit onderzoek blijkt dat de interventie helpt bij het verminderen van onbegrepen gedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg.”
Lees ook over GRIP op www.zorgvoorbeter.nl

Meer informatie over GRIP of geïnteresseerd in een train-de-trainer cursus?
Neem dan contact op met Franka Meiland van GERION:
Emailadres: fj.meiland@vumc.nl
Telefoonnummer: 020 – 444 8237

 

Werk je al met GRIP en/of ben je op zoek naar de poster, de informatie-brochure, de brochure over de train-de-trainer cursus, de meest actuele werkformulieren of het werkboek? Download ze hier.