Implementatie STL en GT, bevorderende en belemmerende factoren (1)