Verslag UNO stageproject ‘handhygiëne & infecties in het verpleeghuis

In het schooljaar 2019 – 2020 boden we een stageproject aan voor MBO studenten niveau 3 en 4. De stage opdracht bestond uit:

1) het meten van een aantal gegevens (niveau 3: kennis over infectieziekten / niveau 4: naleven handhygiëne richtlijnen)
2) het organiseren van een klinische les over dit thema
3) het opnieuw meten van de gegevens om te onderzoeken of de klinische les heeft geleid tot betere kennis over infectieziekten (niveau 3) / beter naleven van handhygiëne richtlijnen (niveau 4).

Het verslag van het stageproject vind je hier.