Verwijzing naar geriatrische revalidatie; een scoping review van triage factoren bij acuut opgenomen oudere ziekenhuis patiënten

Referral to geriatric rehabilitation: a scoping review of triage factors in acutely hospitalized older patients

Aafke J. de Groot, Elizabeth M. Wattel, Carmen S. van Dam, Romke van Balen, Johannes C. van der Wouden, Cees M. P. M. Hertogh

Lees het artikel hier.

Age and Ageing 2022; 51: 1–12

Nederlandse samenvatting

In het Triage onderzoek van de afdeling Ouderengeneeskunde wordt op verschillende manieren de praktijk van verwijzing naar geriatrische revalidatie onderzocht. We onderzoeken waarom, hoe en door wie deze indicatiestelling wordt gedaan. Het onderzoek wil bijdragen aan consensus tussen verwijzers en revalidatieteams over de indicatiestelling.

In een Scoping Review werd de literatuur doorzocht naar patiëntgebonden factoren die wijzen op revalidatie behoeften of aangeven dat er revalidatievermogen is. Het ging bij deze studies steeds om acuut in het ziekenhuis opgenomen oudere en/of kwetsbare, niet-chirurgische patienten. Er werden 29 relevante studies gevonden met als meest onderzochte triage-factoren de ernst van de kwetsbaarheid, de functionele beperkingen, cognitieve symptomen en multimorbiditeit. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van triagefactoren en een weergave daarvan binnen een zorgtraject. Een ouderengeneeskundig assessment en het gebruik van triage-meetinstrumenten ondersteunt triagebeslissingen en maakt evaluatie van geriatrische revalidatie beter mogelijk.