Oratie Martin Smalbrugge

Op vrijdag 10 november sprak Martin Smalbrugge zijn inaugurele rede uit en aanvaardde daarmee officieel zijn benoeming tot hoogleraar Ouderengeneeskunde.

Tijdens een inspirerend symposium, dat hieraan voorafging, luisterde een volle zaal naar onder meer de volgende sprekers:

Dr. Esther Helmich, specialist ouderengeneeskunde, Amsta

Dr. Renée van der Leeuw, specialist ouderengeneeskunde, Amaris Zorggroep

Drs. Annemarie Moll-Jongerius, specialist ouderengeneeskunde, LUMC

Dr. Ariadne Meiboom-Noël, specialist ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC

 

De oratie van Prof. Dr. Smalbrugge heeft als titel  ‘Ouderengeneeskunde, duurzame en passende medische zorg’.