Op 30 januari organiseert het onderzoeksprogramma Aging & Later Life van VUmc en AMC, in samenwerking met Trouw en De Nieuwe Liefde, een avond over de verhouding tussen vitaliteit en kwetsbaarheid.

Succesvol ouder worden?

Cees Hertogh is programmaleider van Aging & Later Life en hoofd van het UNO-VUmc. Hij gaat in debat met Marli Huijer (filosoof en voormalig denker des vaderlands) en Kader Abdolah (schrijver) over de spanning tussen gezond en succesvol ouder worden en het accepteren van beperkingen.
Is er nog plaats voor gebrek, verlies en afhankelijkheid in het denken over ouder worden? Of moet iedereen tot de laatste snik vitaal en vrolijk zijn? De avond begint om 20.00u en vindt plaats in debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

De avond is onderdeel van een landelijke debatreeks over actuele medisch-ethische onderwerpen. Voorafgaand aan het debat zal er een inhoudelijk stuk verschijnen in Trouw.

Voor meer informatie en kaartverkoop kun je onderstaande links aanklikken.

http://denieuweliefde.com/programma/tot-laatste-snik-vitaal/#

Op 22 januari 2018 start onze nieuwe collega Maike Sparrius. Zij komt het team van UNO-VUmc versterken als kennis- en communicatieadviseur. In deze rol zal zij zorgdragen voor het communicatiebeleid van het UNO-VUmc en daarnaast zal ze kennisproducten ontwikkelen op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Maike heeft ruime ervaring als communicatie-adviseur en werkt sinds 2008 bij Evean.

We verwachten dat het UNO-VUmc met het aantrekken van Maike Sparrius nog beter in staat is om bij te dragen aan verbetering van de ouderenzorg.

 

Een aansprekend programma en een volle zaal. Daarmee is het symposium “goede zorg in de laatste levensfase” kort samengevat.

Van de Amstelzaal in VUmc was bijna elke stoel bezet: bijna 350 professionals uit de ouderenzorg namen deel aan het programma. In de ochtend werd – na de lancering van de nieuwe UNO-website – aandacht besteed aan verschillende aspecten van goede zorg in de laatste levensfase: Wat is goede zorg eigenlijk en wat is advance care planning (ACP)? Hoe wordt ACP toegepast in de eerste lijn? Hoe verloopt het ziekteproces bij dementie in de laatste levensfase? Hoe kijken mensen met dementie zelf naar hun ziekte en naar de toekomst? En welke rituelen en gebruiken zijn van belang aan het levenseinde bij verschillende religies?

Na deze inspirerende ochtend was er een levendige standjes-markt waar verschillende zorgorganisaties zich presenteerden.

Het middagprogramma was verdeeld in twee parallelsessies: één gericht op de zorg en één gericht op behandelaren.

Aansluitend was er een cabaret van theatergroep Langs de Lijn onder het motto: Dit is het einde!

   

Met ingang van 1 november is Marike de Boer als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het UNO-VUmc. Marike heeft veel deskundigheid als onderzoeker op het gebied van levenseindezorg en hersenaandoeningen. Zij is sinds 2005 verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc en promoveerde in 2011 op het onderwerp schriftelijke wilsverklaringen bij mensen met dementie.

We zien in Marike een gedreven onderzoeker, met veel kennis van kwalitatief onderzoek. We zijn blij dat ze ons team komt versterken.

Zes zorgorganisaties hebben van 1 september tot 1 december 2017 meegedaan aan de pilot peilstations voor de ouderenzorg. Behandelaars van deze zorgorganisaties legden op een gestructureerde manier gegevens vast in het Ysis behandeldossier. Op deze manier krijgen we inzicht in de vraag welke mensen er in de Nederlandse verpleeghuizen zijn opgenomen en hoe lang ze er verblijven, welke reanimatie- en beleidsafspraken er worden gemaakt, welke vrijheidsbeperkende maatregelen er worden toegepast en voor welke indicaties psychofarmaca en antibiotica worden voorgeschreven.

Deze peilstations betreffen eerst een pilot, waarbij het de bedoeling is te komen tot een landelijk representatief netwerk van peilstations. De organisaties die meedoen aan deze pilot behoren elk tot één van de netwerken van SANO.

Begin 2018 worden de resultaten als spiegelinformatie teruggekoppeld naar de deelnemende organisaties.