De foto’s van het UNO-symposium ‘goede zorg in de laatste levensfase’ van 13 december staan in een online fotoalbum! Ze geven een goede impressie van de dag en zijn te bekijken via deze link.

Mochten er foto’s tussen zitten die je liever niet in het album wilt hebben, stuur dan even een mailtje naar uno@vumc.nl (met het nummer van de foto die je verwijderd wilt hebben).

Welkom op de vernieuwde website van UNO-VUmc! Je vindt hier onder andere een actueel overzicht van alle (lopende) onderzoeken, ontwikkelde producten, en toekomstige activiteiten. Er is ook een besloten forum-gedeelte waar onder andere themagroep leden en voorzitters van UNO-commissies met elkaar kunnen communiceren.

Er worden zorgorganisaties geworven voor deelname aan het UPCARE onderzoek. Dit onderzoek gaat over de CRP-sneltest, waarmee tijdens een consult in een vingerprik bloed de waarde van het ontstekingseiwit CRP bepaald kan worden. De hoogte van de CRP-waarde geeft een indicatie van de ernst van een infectie. In het UPCARE onderzoek wordt onderzocht of het invoeren van de CRP-sneltest leidt tot minder antibioticagebruik voor lage luchtweginfecties.

Er wordt gezocht naar 12 zorgorganisaties die elk met meerdere locaties meedoen (in totaal ongeveer 400 bedden). Bij de helft van de organisaties zal de CRP-sneltest geïmplementeerd worden (interventiegroep), bij de ander helft vindt gebruikelijke zorg plaats (controlegroep).

Een voorwaarde voor deelname is het gebruik van het Ysis behandeldossier, omdat de dataverzameling via een ingebouwde applicatie in dit dossier plaatsvindt.

Bij interesse of vragen over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Tjarda Boere (t.boere@vumc.nl).