Organisatie van zorg

Goede organisatie van zorg

Het Nederlandse zorglandschap is bezig ingrijpend te veranderen. De komende jaren zal de groep 75-plussers in rap tempo groeien. De meeste ouderen hebben langdurig lichamelijke klachten en meer dan de helft heeft een chronische ziekte. Opname in een ouderenzorgorganisatie is pas mogelijk als zelfstandig wonen echt niet meer gaat. De zorgsector kampt met dringende vragen – hoe ziet de juiste zorg voor kwetsbare ouderen eruit, thuis én in zorgorganisaties? Universiteiten en ouderenzorginstellingen moeten kracht en kennis bundelen om de ontwikkelingen voor te zijn.

Samenwerken

UNO Amsterdam werkt actief aan verbetering van de ouderenzorg. Binnen het netwerk participeren wetenschappers en zorgprofessionals samen in onderzoeken en projecten. Ze delen nieuwverworven kennis en inventariseren wat onderzoeksresultaten kunnen betekenen voor de dagelijkse zorgpraktijk. Op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren ze doeltreffende producten voor de ouderenzorg. Zo draagt het UNO bij aan een goede organisatie van zorg.

Urgentie

Binnen het brede aanbod van onderzoeken en projecten richt UNO Amsterdam zich speciaal op onderwerpen die prioriteit hebben voor de UNO-deelnemers. Bij het thema Goede organisatie van zorg zijn dat onder andere: infectiepreventie en antibioticaresistentie, de inzet van verpleeghuisexpertise in de eerstelijn, en zorgtechnologie.

 

Actueel

In onze themagroep werken we continue aan verschillende projecten en onderzoeken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten gewijd aan zorgtechnologie rond ‘Zorg op afstand’. Vanwege de mooie voorbeelden die hieruit voort zijn gekomen is er een inventarisatie opgesteld van gebruikte innovaties op het gebied van technologie. Het doel is dat we hiermee een overzicht krijgen om in de toekomst kennis, ervaring en best practices met elkaar te kunnen delen. Meer weten? 

Infectieziekten en antibiotica

Maak nu gebruik van producten die ondersteunen bij het beter vaststellen en behandelen van infectieziekten in de ouderenzorg. Je draagt zo bij aan het terugdringen van antibioticaresistentie.

Ga naar onze Infectieziekten en Antibiotica  pagina.

Themagroep

In de themagroep 'Organisatie van zorg' zitten vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties. Zij werken samen aan projecten op het gebied van zorgorganisatie. Een voorbeeld van een onderwerp waar zij zich mee bezig houden is zorgtechnologie en medicatieveiligheid.