Publicaties en producten Leren van Data

Op deze pagina vind je alle tot nu toe beschikbare kennis, producten, factsheets en informatie die vanuit de onderzoekslijn Leren van Data zijn voortgekomen.

Covid-19

YSIS registratie & COVID-19 Archieven – UNO Amsterdam

Resultaten peilstations 2021-2022

Factsheet Peilstations Lage Luchtweginfecties in het Verpleeghuis
Factsheet Peilstations Urineweginfecties in het verpleeghuis
Factsheet psychofarmaca peilstations 2021-2022

Film: Verpleeghuis als Peilstation. Krijg met spiegelinformatie inzicht in behandel- en voorschrijfgedrag.

Film: Waarom is registratie van virusinfecties zo belangrijk?