Implementatiepakket IMPACT

Implementatiepakket IMPACT: diagnose en behandeling van infectieziekten

Het implementatiepakket IMPACT is een praktische handleiding voor het implementeren van zes aanbevelingen voor het bevorderen van een adequate diagnose en behandeling van infectieziekten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het pakket biedt een uitgebreide omschrijving van de drie implementatiefasen (voorbereiding, uitvoering, borging) en de verschillende stappen en voorwaarden om de aanbevelingen structureel toe te passen in de praktijk.

Doel

Het bevorderen van een adequate diagnose en behandeling van infectieziekten in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Antibioticaresistentie is wereldwijd een toenemend probleem binnen organisaties voor langdurige zorg. Bij antibioticaresistentie zijn bacteriën niet meer gevoelig voor antibiotica, waardoor besmette patiënten niet of moeilijker genezen. Het gebruik van antibiotica zelf draagt bij aan de ontwikkeling van de resistentie: hoe vaker het medicijn wordt voorgeschreven, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Het is daarom belangrijk terughoudend te zijn: antibiotica uitsluitend voorschrijven als het echt nodig is, met een optimale middelkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur. Dit noemen we rationeel antibioticagebruik.
Het implementatiepakket IMPACT komt voort uit het IMPACT-onderzoek naar rationeel antibioticagebruik in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen en het effect van interventies op maat om dit gebruik te bevorderen. Uit dit onderzoek bleek dat verschillende disciplines binnen de zorg een rol kunnen spelen bij rationeel antibioticagebruik. De aanbevelingen zijn daarom multidisciplinair. Een van de aanbevelingen is het instellen van een Farmacotherapeutisch Overleg Infectieziekten. Hiervoor zijn modules beschikbaar met werkmateriaal dat is ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Meer lezen?

Het proefschrift van Laura van Buul verschaft meer informatie over de aanpak en resultaten van het IMPACT-onderzoek. U kunt dit proefschrift aanvragen bij het secretariaat van het UNO-VUmc.

Onderzoeken