Leren van Data

Waarom is registratie van virusinfecties zo belangrijk? De data informeren ons over de ernst en het beloop van het ziektebeeld. Wat betekent het voor de patiënt die besmet is? Die gegevens halen we nu uit de registratie die dokters maken in Ysis. En dat is belangrijk ter duiding van de besmettingscijfers die de GGD aan het RIVM rapporteert. Prof. dr. Cees Hertogh vertelt…

Resultaten peilstations 2021-2022

Factsheet Peilstations Lage Luchtweginfecties in het Verpleeghuis
Factsheet Peilstations Urineweginfecties in het verpleeghuis
Factsheet psychofarmaca peilstations 2021-2022

Publicaties en producten Leren van Data

Klik hier voor een overzicht van publicaties, producten en informatiefilms over Leren van Data

Achtergrond

Hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of somatiek in een verpleeghuis? Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij precies? Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie?
Op dit moment ontbreekt het aan een objectief, betrouwbaar en valide antwoord op dit soort vragen. Terwijl deze gegevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Onderzoek

Om (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te verbeteren starten het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC, Verenso en het Nivel gezamenlijk een belangrijke programma. Het programma richt zich op eenheid van taal en het ontsluiten, bij elkaar brengen en beter benutten van gegevens die door specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) in verpleeghuizen.

Doel

Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal), het inzichtelijk maken van relevante gegevens voor specialisten ouderengeneeskunde, het koppelen van EPD’s en elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en op de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur. Tot dit laatste behoort ook het opzetten van een landelijk representatief netwerk van peilstations, ten behoeve van kennisontwikkeling.

Dit alles zal leiden tot het beter benutten van zorggegevens die worden vastgelegd door specialisten ouderengeneeskunde. Zowel met het oog op kwaliteit van zorg als informatie-uitwisseling tussen professionals. Door deze gegevens ook te gebruiken voor kennisontwikkeling kan er een flinke professionaliseringsslag gemaakt worden in de ouderengeneeskunde.

Hoe en waarom registreren? Een verdiepend onderzoek

Onlangs is promovenda Charlotte Albers gestart met onderzoeken op welke manier specialisten ouderengeneeskunde gegevens vastleggen in het EPD en waarom ze dat zo doen. We willen inzicht krijgen in de redenen om gegevens vast te leggen in het EPD, de wijze waarop dat gedaan wordt en wat de SO helpt om dit op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier te doen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de ondersteuning van de patiëntenzorg, kwaliteitsverbetering, en kennis- en beleidsontwikkeling. Interesse in dit deel van het onderzoek? Lees dan hier verder.

Een Delphi studie naar passende kwaliteitsindicatoren

Promovendus Gary Yeung is binnen het Leren van Data gestart met het onderzoek dat een set kwaliteitsindicatoren samen moet stellen. Indicatoren die specifiek de kwaliteit van de zorg van de medisch behandelaar binnen de langdurige zorg van het verpleeghuis weerspiegelt en gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbetering. Ook voor dit onderzoek zijn deelnemers nodig. Meer weten? Lees hier verder.

Samenwerking

Onder penvoerderschap van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) wordt er nauw samengewerkt met Verenso en het Nivel in het consortium dat de naam Leren van Data heet.
Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de overige academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd in SANO en wordt landelijk uitgezet. Het houdt rekening met de verschillende EPD-systemen die momenteel door specialisten ouderengeneeskunde worden gebruikt.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven voor de Peilstations:

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief November 2022

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief juni 2022

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief oktober 2021

 

 

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen als peilstation? Stuurt u dan een mail aan lerenvandata@amsterdamumc.nl

 

 

Meer weten over deelname als peilstation? Lees en download hier de informatie.