Leren van data

Achtergrond

Hoeveel mensen verblijven in Nederland op een afdeling psychogeriatrie of somatiek in een verpleeghuis? Hoelang verblijven ze daar en welke zorg ontvangen zij precies? Hoeveel psychofarmaca en antibiotica worden er in een verpleeghuis voorgeschreven en voor welke indicatie?
Op dit moment ontbreekt het aan een objectief, betrouwbaar en valide antwoord op dit soort vragen. Terwijl deze gegevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Onderzoek

Om (her)gebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te verbeteren starten het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC, Verenso en het Nivel gezamenlijk een belangrijke programma. Het programma richt zich op eenheid van taal en het ontsluiten, bij elkaar brengen en beter benutten van gegevens die door specialisten ouderengeneeskunde worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) in verpleeghuizen.

Doel

Het programma richt zich op het meer gestandaardiseerd vastleggen van gegevens (eenheid van taal), het inzichtelijk maken van relevante gegevens voor specialisten ouderengeneeskunde, het koppelen van EPD’s en elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en op de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur. Tot dit laatste behoort ook het opzetten van een landelijk representatief netwerk van peilstations, ten behoeve van kennisontwikkeling.

Dit alles zal leiden tot het beter benutten van zorggegevens die worden vastgelegd door specialisten ouderengeneeskunde. Zowel met het oog op kwaliteit van zorg als informatie-uitwisseling tussen professionals. Door deze gegevens ook te gebruiken voor kennisontwikkeling kan er een flinke professionaliseringsslag gemaakt worden in de ouderengeneeskunde.

Samenwerking

Onder penvoerderschap van Amsterdam UMC (UNO Amsterdam) wordt er nauw samengewerkt met Verenso en het Nivel in het consortium dat de naam Leren van Data heet.
Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de overige academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd in SANO en wordt landelijk uitgezet. Het houdt rekening met de verschillende EPD-systemen die momenteel door specialisten ouderengeneeskunde worden gebruikt.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrieven voor de Peilstations:
Nieuwsbrief 1 oktober 2021

Nieuwsbrief 2 november 2021

Nieuwsbrief 3 januari 2022

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen als peilstation? Neemt u dan contact op met:

Dr. Karlijn Joling, projectleider en senior onderzoeker: k.joling@amsterdamumc.nl

 

Meer weten over deelname als peilstation? Lees en download hier de informatie.