Onderwijs

Onderwijs en wetenschap, samenwerken tussen die gremia is niet vanzelfsprekend.

UNO Amsterdam ging in gesprek met hbo, wo en mbo-opleidingen in de regio, over hoe kennisdeling via onderwijs vorm kan krijgen. Elkaar leren kennen en samen projecten ontwikkelen en uitvoeren zijn passende activiteiten. De komende tijd zullen alle partijen hun medewerking verlenen om de samenwerking te versterken, verduurzamen en strategisch in te zetten.

Hier leest u het projectverslag Duurzaam kennisdelen. Op weg naar een duurzame en strategische samenwerking met onderwijsorganisaties en opleiders.

En hier de opdracht samengevat in een factsheet.