Scholing V&V: Urine sticken. Wel/Niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Achtergrond

Tot enkele jaren geleden werd een positieve urinestick gezien als een bevestiging van de diagnose urineweginfectie (UWI) bij kwetsbare ouderen. Inmiddels weten we dat je met urineonderzoek – zoals een urinestick – niet betrouwbaar een UWI kunt aantonen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel kwetsbare ouderen bacteriën in de urine hebben zonder daar klachten van te hebben. De aanwezigheid van bacteriën in de urine – aangetoond met een urinestick – zegt dus niets over of iemand een UWI heeft.
In 2018 is er een herziene UWI richtlijn voor specialisten ouderengeneeskunde verschenen: de richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ van Verenso. Hierin staat dat urinesticks niet meer gebruikt moeten worden om UWI aan te tonen, maar alleen om UWI uit te sluiten bij ouderen die klachten hebben die ook daadwerkelijk bij UWI passen.|

Recent blijkt uit ons onderzoek dat er nog steeds vaak urine wordt gestickt in situaties waarin dit niet nodig is. In de focusgroep bijeenkomsten, gehouden onder verpleegkundigen en verzorgenden, is allereerst samen met de deelnemers in kaart gebracht hoe het urine sticken nu verloopt in de verpleeghuizen, vanuit daar is de vraag gesteld hoe dit proces verbeterd zou kunnen worden en wat hiervoor nodig is. Onderstaande hulpmiddelen zijn i.s.m. verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkeld om het proces van urine sticken volgens de richtlijn te bevorderen.

Wat is het en hoeveel tijd kost het? 

Poster Urine Sticken (hier downloaden): Een factsheet waarin in een notendop de kennishiaten over urine sticken benoemd worden. Kost geen extra tijd. Raadpleeg de poster als je bij een bewoner vermoed dat er mogelijk een UWI speelt (geadviseerd wordt om de poster op te hangen in de ruimte waar ook de urine sticks bewaard liggen).

Meest gestelde vragen over wel of niet urine sticken (hier downloaden): Pagina met Q&A en achtergrondinformatie en kennis welke samengesteld is naar aanleiding van feedback van V&V op de poster. Lezen van het document kost circa 10-15 minuten. Raadpleeg de meest-gestelde-vragen als de poster vragen oproept. Het document dient ook als aanvullende achtergrondinformatie.

Webinar: Online bijeenkomst(en) van circa 45 minuten, voor verzorgenden en verpleegkundigen. Geheel kosteloos. In deze bijeenkomst wordt er interactief stil gestaan bij de zin en onzin van urine sticken. Zet alvast deze data in je agenda: woensdag 15 februari, woensdag 31 mei en woensdag 27 september, om 15.00 uur. Mogelijkheid tot inschrijving volgt binnenkort. Houd hiervoor de UNO Update in de gaten. Ontvang je deze nog niet. Schrijf je dan hier in.

Waarom?

Uit het urineSTICKs onderzoek blijkt dat het sticken van de urine ‘ingebed’ is in de dagelijkse routine. Om dit proces te veranderen is kennisoverdracht belangrijk.

Voor wie is het?

Verpleegkundigen en verzorgenden die werken met kwetsbare ouderen (in verpleeghuizen).